🖼️ Zombies & Puzzles cho Android 1.0 Game match-3 tiêu diệt zombie

🖼️
  • Phát hành: MINIGAME
  • Zombies & Puzzles for Android là một game RPG hoàn toàn mới, kết hợp nhiều gameplay đa dạng như: match-3, xây dựng nơi trú ẩn, thu thập anh hùng và các trận chiến PvP & PvE ngoạn mục.
  • android Version: 1.0.29