🖼️ StyledNotepad 1.1 Phần mềm soạn thảo miễn phí thay thế Notepad

🖼️
  • Phát hành: Minseo Choi
  • StyledNotepad là một phần mềm thay thế hoàn hảo cho Notepad cổ điển xưa bằng một công cụ linh hoạt hơn. Tính năng vượt bậc này giúp người dùng có thể làm nổi bật cú pháp với nhiều màu sắc khác nhau, tự động gõ mã và tự do điều chỉnh giao diện.
  • windows Version: 1.1.0.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 57