🖼️ Necronator: Dead Wrong Early Access Game RTS kết hợp thẻ bài hấp dẫn

🖼️
  • Phát hành: Modern Wolf
  • Necronator: Dead Wrong là game chiến thuật thời gian thực RTS đan xen với phong cách thẻ bài “hack não”.
  • windows Version: Early Access