🖼️
🖼️
  • LiteLoader Công cụ tải Minecraft Mod gọn nhẹ
  • LiteLoader (Lightweight Mod Loader) là chương trình khởi động mod gọn nhẹ, được thiết kế để cung cấp cho người chơi chức năng tải rất cơ bản của hầu hết các bản mod mà không cần làm thay đổi cấu trúc game.
  • Xếp hạng: 4 11 Phiếu bầu