🖼️
  • NeatMouse Điều khiển chuột hoàn toàn bằng bàn phím
  • NeatMouse là phần mềm kiểm soát con trỏ chuột bằng bàn phím với khả năng tạo nhiều profile để tùy chỉnh. Nếu bạn chỉ muốn kiểm soát máy tính bằng bàn phím thì đây chắc chắn là ứng dụng vô cùng hữu ích.
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
  • Neat Mouse Kiểm soát con trỏ chuột bằng bàn phím
  • NeatMouse là công cụ miễn phí để kiểm soát con trỏ chuột trên máy tính của bạn thông qua bàn phím, nó là rất hữu ích trong trường hợp bạn không có sẵn chuột hoặc chuột bị hư hỏng.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Detwinner Tìm kiếm và loại bỏ file trùng lặp
  • Detwinner là một công cụ tìm kiếm và loại bỏ các tập tin trùng lặp từ máy tính của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nó sử dụng thuật toán đặc biệt để đảm bảo độ chính xác 100% trong quá trình so sánh nội dung của các tập tin.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu