🖼️ NeatMouse 1.05 Điều khiển chuột hoàn toàn bằng bàn phím

🖼️
 • Phát hành: Neat Decisions
 • NeatMouse là phần mềm kiểm soát con trỏ chuột bằng bàn phím với khả năng tạo nhiều profile để tùy chỉnh. Nếu bạn chỉ muốn kiểm soát máy tính bằng bàn phím thì đây chắc chắn là ứng dụng vô cùng hữu ích.
 • windows Version: 1.05.001
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.856

🖼️ Neat Mouse 1.02 Kiểm soát con trỏ chuột bằng bàn phím

🖼️
 • Phát hành: Neat Decisions
 • NeatMouse là công cụ miễn phí để kiểm soát con trỏ chuột trên máy tính của bạn thông qua bàn phím, nó là rất hữu ích trong trường hợp bạn không có sẵn chuột hoặc chuột bị hư hỏng.
 • windows Version: 1.02
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.358

🖼️ Detwinner Tìm kiếm và loại bỏ file trùng lặp

🖼️
 • Phát hành: Neat Decisions
 • Detwinner là một công cụ tìm kiếm và loại bỏ các tập tin trùng lặp từ máy tính của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nó sử dụng thuật toán đặc biệt để đảm bảo độ chính xác 100% trong quá trình so sánh nội dung của các tập tin.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 874