🖼️
🖼️
  • Time Boss

  • Time Boss (TB) là một công cụ đầy mạnh mẽ giúp bạn kiểm soát thời gian sử dụng máy tính và truy cập Internet của tất cả các user trên hệ thống.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • SnapaShot

    Công cụ chụp màn hình nhỏ gọn
  • SnapaShot là bộ công cụ chụp màm hình nhỏ gọn có thể mang theo trong USB. Giao diện người dùng đơn giản bao gồm 2 nút, đặc biệt công cụ này không cần phải cài đặt.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu