🖼️ Time Boss Pro 3.11 Kiểm soát truy cập máy tính và sử dụng Internet

🖼️
 • Phát hành: Nicekit Software
 • Time Boss Pro là một công cụ đầy mạnh mẽ giúp bạn kiểm soát thời gian sử dụng máy tính và truy cập Internet của tất cả các user trên hệ thống.
 • windows Version: 3.11
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 832

🖼️ Time Boss

🖼️
 • Phát hành: Nicekit Software
 • Time Boss (TB) là một công cụ đầy mạnh mẽ giúp bạn kiểm soát thời gian sử dụng máy tính và truy cập Internet của tất cả các user trên hệ thống.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 513

🖼️ SnapaShot 2.0 Công cụ chụp màn hình nhỏ gọn

🖼️
 • Phát hành: Nicekit Software
 • SnapaShot là bộ công cụ chụp màm hình nhỏ gọn có thể mang theo trong USB. Giao diện người dùng đơn giản bao gồm 2 nút, đặc biệt công cụ này không cần phải cài đặt.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.498