• Công ty: Nichiri

🖼️ Thông báo cuộc gọi nhỡ for Android 1.0 Phần mềm thông báo cuộc gọi nhỡ

🖼️
 • Phát hành: Nichiri
 • Phần mềm thông báo cuộc gọi nhỡ hoặc nháy máy giúp cho những người không muốn bỏ lỡ những cuộc gọi quan trọng. Phần mềm sẽ thông báo với âm thanh giống như cuộc gọi đến và chế độ rung.
 • android Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 223

🖼️ Chặn cuộc gọi và tin nhắn for Android 2.2 Hỗ trợ chặn cuộc gọi và tin nhắn

🖼️
 • Phát hành: Nichiri
 • Ứng dụng chặn cuộc gọi và tin nhắn miễn phí dành riêng cho người Việt Nam, giao diện đơn giản dễ sử dụng. Bạn chỉ cần đăng nhập với mặc khẩu mặc đinh của chương trình hoặc thay đổi mật khẩu thành mật khẩu của bạn.
 • android Version: 2.2.4
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 797

🖼️ Định vị điện thoại for Android 1.1 Phần mềm xác đinh vị trí điện thoại

🖼️
 • Phát hành: Nichiri
 • Chương trình cho phép xác định vị trí hiện tại của bạn, giúp bạn tìm lại được điện thoại của mình không may bị kẻ gian lấy cắp hoặc thất lạc.
 • android Version: 1.1.3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 988

🖼️ Chống trộm - Tìm lại điện thoại for Android 1.1 Phần mềm chống trộm tìm lại điện thoại

🖼️
 • Phát hành: Nichiri
 • Phần mềm giúp bạn tìm lại điện thoại đã mất khi có một sim điện thoại khác lắp vào máy bạn. Phần mềm yêu cầu bạn nhập mật khẩu (bạn sẽ tự cài mật khẩu) và nếu nhập sai mật khẩu hoặc không nhập trong 10 giây thì phần mềm sẽ tự lấy các thông tin về số điện thoại, serial number, vị trí điện thoại và gửi về email hay số điện thoại của người dùng cài đặt sẵn.
 • android Version: 1.1.2
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 560