🖼️ Chicken Pox cho iOS 1.0 Game lái xe thu trứng cực vui

🖼️
  • Phát hành: Nosy Jones
  • Chicken Pox cho iOS là game hành động vui nhộn và gây nghiện, phù hợp với mọi đối tượng chơi game, nơi người chơi có nhiệm vụ điều khiển các phương tiện kỳ quặc đi thu thập trứng gà rải rác trên khắp nông trại.
  • ios Version: 1.0.4