Ohsoft is software development company. Main products include as follows - oCam(Screen Recorder & Capture) - VirtualDVD(Media Emulator) - CoffeeZip(All-In-One File Archiver) - SecretFolder(Hide & Lock Folder)

🖼️
  • oCam Quay video và chụp ảnh màn hình miễn phí
  • oCam là một tiện ích quay video và chụp ảnh các hoạt động trên màn hình máy tính. Chương trình này hỗ trợ hai chế độ chụp ảnh và quay video: chế độ thứ nhất là trên phạm vi toàn màn hình và chế độ thứ hai là trong khu vực đã chọn.
  • Xếp hạng: 4 · 7 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • CoffeeZip Phần mềm nén và giải nén file
  • CoffeeZip là một tiện ích giải nén tệp tin đa chức năng, mang đến cho người dùng một giải pháp mới mẻ thay thế cho các chương trình truyền thống.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu