Ohsoft is software development company. Main products include as follows - oCam(Screen Recorder & Capture) - VirtualDVD(Media Emulator) - CoffeeZip(All-In-One File Archiver) - SecretFolder(Hide & Lock Folder)

🖼️ oCam 337.0 Quay video và chụp ảnh màn hình miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Ohsoft
 • oCam là một tiện ích quay video và chụp ảnh các hoạt động trên màn hình máy tính. Chương trình này hỗ trợ hai chế độ chụp ảnh và quay video: chế độ thứ nhất là trên phạm vi toàn màn hình và chế độ thứ hai là trong khu vực đã chọn.
 • windows Version: 337.0
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.620

🖼️ SecretFolder 3.0 Phần mềm bảo vệ thư mục

🖼️
 • Phát hành: Ohsoft
 • SecretFolder là một phần mềm giúp bảo mật thông tin và dữ liệu người dùng bằng cách mã hóa thư mục.
 • windows Version: 3.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.092

🖼️ VirtualDVD 5.5 Tiện ích tạo ổ đĩa ảo miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Ohsoft
 • VirtualDVD là một tiện ích giúp giả lập các ổ CD hoặc DVD để chạy các định dạng ảnh (bản sao) của đĩa bao gồm CUE, IMG, ISO, BIN, CCD.
 • windows Version: 5.5.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.091

🖼️ CoffeeZip 4.7 Phần mềm nén và giải nén file

🖼️
 • Phát hành: Ohsoft
 • CoffeeZip là một tiện ích giải nén tệp tin đa chức năng, mang đến cho người dùng một giải pháp mới mẻ thay thế cho các chương trình truyền thống.
 • windows Version: 4.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 404