🖼️ TestPath 1.3 Kiểm tra dữ liệu đĩa CD

🖼️
  • Phát hành: Ojars Krumins
  • TestPath là tiện ích cần thiết cho những ai thường xuyên sao chép CD cần kiểm tra lại mức độ chính xác của đĩa nhằm tránh mất mát hoặc sai dữ liệu sau khi ghi.
  • windows Version: 1.3
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 215