🖼️
  • Mannequins Mod Mod hình nộm để luyện tập và trang trí
  • Mannequins Mod sẽ giới thiệu vào Minecraft các mô hình luyện tập, nhưng nó không phải là những hình nộm bình thường - người chơi có thể sửa đổi chúng bằng cách nhấp chuột phải vào các mô hình này.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu