🖼️
  • Shrink Pic
  • Phần mềm Shrink Pic có tính năng làm giảm dung lượng hình ảnh khi gửi qua email, từ gần 3000Kb xuống còn 52Kb.
  • Xếp hạng: 4 11 Phiếu bầu