🖼️
🖼️
🖼️
 • Oracle Cloud Dịch vụ đám mây cho doanh nghiệp
 • Oracle Cloud là dịch vụ đám mây đa chức năng và phổ biến của hãng Oracle. Bao gồm nhiều gói dịch vụ để quản lý nhân sự, dự án, hệ thống mạng, website… Oracle Cloud là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Sun PDF Import Extension
 • Sun PDF Import Extension là một hữu ích add-in cho OpenOffice.org, cho phép bạn chỉnh sửa file PDF khi mà các tập tin gốc không tồn tại nữa.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • OpenOffice.org SDK for Mac (Intel)
 • OpenOffice.org SDK là một add-on của bộ phần mềm văn phòng OpenOffice.org. Nó cung cấp những công cụ và tài liệu cần thiết để lập trình các API OpenOffice.org và tạo ra các phần mở rộng cho OpenOffice.org.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • OpenOffice.org SDK for Mac (RC)
 • OpenOffice.org SDK là một add-on của bộ phần mềm văn phòng OpenOffice.org. Nó cung cấp những công cụ và tài liệu cần thiết để lập trình các API OpenOffice.org và tạo ra các phần mở rộng cho OpenOffice.org.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • OpenOffice.org SDK
 • OpenOffice.org SDK là một add-on của bộ phần mềm văn phòng OpenOffice.org. Nó cung cấp những công cụ và tài liệu cần thiết để lập trình các API OpenOffice.org và tạo ra các phần mở rộng cho OpenOffice.org.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu