🖼️ ControllerMate for Mac 4.7 Tùy chỉnh chức năng của bàn phím chơi game

🖼️
  • Phát hành: OrderedBytes
  • ControllerMate - chương trình tiện ích hệ thống, hỗ trợ các game thủ rất nhiều trong việc cải tiến, tùy chỉnh chức năng của bàn phím và các thiết bị chơi game khác như joysticks, gamepads, trackballs...
  • mac Version: 4.7.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 842