🖼️ Chúc Tết cho iOS 1.1 Lời chúc Tết Việt Nam

🖼️
  • Phát hành: Pham Van Tuan
  • Chúc Tết cho iOS tuyển chọn những câu chúc tết độc đáo, những bài thơ hay chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Bạn có thể gửi những câu chúc tết đó qua tin nhắn SMS hay qua email một cách dễ dàng.
  • ios Version: 1.1
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.732