🖼️ Typing Test Phần mềm luyện gõ bàn phím

🖼️
  • Phát hành: Phan Thanh Nam
  • Typing Test là một giải pháp hay cho việc luyện gõ Tiếng Việt với ưu điểm: hỗ trợ đa ngôn ngữ và cho phép tùy chọn văn bản để luyện gõ 10 ngón.
  • windows
  • Đánh giá: 440
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 160.107