🖼️ phpBB 3.2 Công cụ tạo forum nhanh chóng

🖼️
  • Phát hành: phpBB Group
  • phpBB là công cụ tạo forum một cách nhanh chóng, được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP có sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL. Đây là công cụ nhỏ gọn, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí.
  • windows Version: 3.2.2
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.457