🖼️ Telegram Lite for iPhone 1.02 Gửi điện tín miễn phí trên iPhone

🖼️
  • Phát hành: Polar Bear Farm
  • Telegram Lite for iPhone là ứng dụng gửi tin nhắn truyền thống và đa chức năng cho các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
  • ios Version: 1.02
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 64