🖼️ Kind Words Game viết thư tay cho người xa lạ

🖼️
  • Phát hành: Popcannibal
  • Kind Words là game vui nhẹ nhàng với gameplay khá độc đáo, mới lạ trên cửa hàng Steam. Kind Words là trò chơi viết thư với lời hay ý đẹp và gửi tới… người thật.
  • windows