🖼️ Picture Resizer 6.0 Thay đổi kích cỡ ảnh hàng loạt

🖼️
 • Phát hành: RealWorld Graphics
 • Picture Resizer là công cụ thay đổi kích cỡ hàng loạt ảnh JPG nói riêng và file ảnh nói chung, cực kỳ dễ sử dụng và miễn phí trên Windows PC.
 • windows Version: 6.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 321

🖼️ RealWorld Photos 2013.1 Phần mềm xử lý ảnh hàng loạt

🖼️
 • Phát hành: RealWorld Graphics
 • RealWorld Photos là phần mềm chỉnh sửa ảnh đơn giản nhưng mạnh mẽ và hoàn toàn miễn phí trên Windows PC.
 • windows Version: 2013.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 240

🖼️ RealWorld Paint 2013.1 Thiết kế logo, ảnh và ảnh GIF miễn phí

🖼️
 • Phát hành: RealWorld Graphics
 • RealWorld Paint là phần mềm chỉnh sửa ảnh kết hợp thiết kế logo và làm ảnh động GIF - tất cả trong cùng một chương trình nhỏ gọn và miễn phí trên Windows PC.
 • windows Version: 2013.1
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 801

🖼️ RealWorld Icon Editor (32-bit)

🖼️
 • Phát hành: RealWorld Graphics
 • Để tạo ra các Icon mới bạn có thể tạo theo một số mẫu sẵn có hoặc thậm chí tạo từ một hình ảnh có sẵn trong máy tính để biến nó thành Icon (xem hình).Tuy nhiên với cách này, bạn sẽ phải tinh chỉnh khá nhiều thông số.
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 892

🖼️ RealWorld Icon Editor (64-bit)

🖼️
 • Phát hành: RealWorld Graphics
 • Để tạo ra các Icon mới bạn có thể tạo theo một số mẫu sẵn có hoặc thậm chí tạo từ một hình ảnh có sẵn trong máy tính để biến nó thành Icon (xem hình).Tuy nhiên với cách này, bạn sẽ phải tinh chỉnh khá nhiều thông số.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 413

🖼️ RealWorld Cursor Editor

🖼️
 • Phát hành: RealWorld Graphics
 • Chương trình RealWorld Cursor Editor sẽ giúp bạn thiết kế con trỏ chuột như là bạn thiết kế 1 hình ảnh nào đó trong photoshop và thiết kế ảnh bằng các chấm điểm rất phù hợp cho việc thiết kế chữ kí điện tử hoặc logo.
 • windows
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.568