🖼️ Recover Data for Zip Khôi phục file nén

🖼️
 • Phát hành: Recover Data
 • Recover Data for Zip là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để sửa và khôi phục dữ liệu từ các file nén bị lỗi, được tạo ra bởi Winzip, Winrar và các công cụ nén khác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.049

🖼️ Recover Data for Access Khôi phục database của Access

🖼️
 • Phát hành: Recover Data
 • Recover Data for Access là phần mềm hữu hiệu để sửa và khôi phục tất cả các thành phần như macro, module, form, report, index, relationship và query trong database Access.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.427

🖼️ Recover Data for NSF to PST Chuyển đổi file NSF sang PST

🖼️
 • Phát hành: Recover Data
 • Recover Data for NSF to PST là công cụ hữu hiệu để chuyển đổi file .nsf của Lotus Notes sang file .pst của Microsoft Outlook.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.087

🖼️ Recover Data for SQL Server Khôi phục database của SQL Server

🖼️
 • Phát hành: Recover Data
 • Recover Data for SQL Server là phần mềm mạnh mẽ được dùng để khôi phục các file database SQL Server (.MDF) bị lỗi, được tạo ra bởi SQL Server 2000/2005/2008.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.465

🖼️ Recover Data for Undelete Khôi phục dữ liệu bị mất

🖼️
 • Phát hành: Recover Data
 • Recover Data for Undelete là phần mềm mạnh mẽ được dùng để khôi phục các file đã bị xóa từ Windows Recycle Bin và dữ liệu đã mất từ các phân vùng bị xóa hoặc bị format.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.472

🖼️ Recover Data for Outlook Express Khôi phục dữ liệu trong Outlook Express

🖼️
 • Phát hành: Recover Data
 • Recover Data for Outlook Express là công cụ chuyên dùng để khôi phục email, file đính kèm, danh sách liên hệ và nhiều thư mục khác trong Outlook Express từ các file có định dạng .MBX, .DBX, và .WAB đã bị lỗi hoặc hỏng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.101

🖼️ Recover Data for MS Backup Khôi phục MS Backup

🖼️
 • Phát hành: Recover Data
 • Recover Data for MS Backup là công cụ sửa, xây dựng hoặc phục hồi MS Backup Files (BKF) không thể mở được.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 530

🖼️ Recover Data for NTFS Khôi phục dữ liệu NTFS chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Recover Data
 • Recover Data for NTFS là công cụ khôi phục dữ liệu NTFS chuyên nghiệp. Dữ liệu mất do bị hỏng, định dạng, xóa hoặc bị hỏng khi phân vùng NTFS.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.035

🖼️ Recover Data for EDB to PST Chuyển đổi hộp thư từ MS Exchange sang Outlook

🖼️
 • Phát hành: Recover Data
 • Recover Data for EDB to PST là công cụ nhỏ gọn, dễ sử dụng để chuyển đổi hộp thư từ MS Exchange sang Outlook trong 3 bước. Phần mềm nâng cao Email Recovery giúp bạn khôi phục email EDB từ file .EDB và có thể nhập tất cả email từ MS Outlook.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 425

🖼️ Recover Data for OST to PST Khôi phục dữ liệu từ tập tin OST

🖼️
 • Phát hành: Recover Data
 • Recover Data for OST to PST là công cụ chuyển đổi email OST hiệu quả. Công cụ có thể chuyển đổi emails, contacts, calendar, tasks, notes, attachments,…
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 813

🖼️ Recover Data for Oracle Khôi phục database của Oracle

🖼️
 • Phát hành: Recover Data
 • Recover Data for Oracle là công cụ khôi phục chuyên nghiệp cho oracle. Công cụ có thể sửa chữa file .dbf bị thiếu hoặc hỏng của oracle 9i/10g/11g.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 533

🖼️ Recover Data for Microsoft Outlook Khôi phục dữ liệu Outlook bị hỏng

🖼️
 • Phát hành: Recover Data
 • Recover Data for Microsoft Outlook là công cụ khôi phục PST tốt nhất. Công cụ có thể sửa các file PST bị hongrm khôi phục emails, tasks, notes, address book, journals, calendar, contacts và nhiều mục khác từ tập tin *. PST của MS Outlook.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 554
Có tất cả 20 phần mềm.