🖼️
  • Survive The Hill Game bắn súng sinh tồn co-op
  • Survive The Hill là game bắn súng góc nhìn thứ 3 TPS bất đối xứng, pha trộn yếu tố sinh tồn và hợp tác. Bạn có thể chọn phương án 1v4 hoặc 2v8 trong các cuộc đấu súng với AI và game thủ thực.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu