🖼️ Company of Heroes Game Biệt đội anh hùng

🖼️
  • Phát hành: Relic Entertainment
  • Company of Heroes là tựa game chiến lược thời gian dựa trên bối cảnh cuộc chiến tranh thế giới thứ 2; tái hiện sinh động cuộc chiến thế kỷ với sự hi sinh của những người lính anh hùng.
  • windows
  • Đánh giá: 9
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.625