🖼️ File Repair 2.1 Khôi phục file bị lỗi dễ dàng

🖼️
  • Phát hành: Repair File
  • Sẽ là một “ác mộng” thực sự nếu đột nhiên vào một thời điểm nào đó, bạn không thể mở được file chứa dữ liệu quan trọng, mà chỉ nhận được thông báo lỗi, cho dù thử mở bằng bất kỳ phần mềm nào đi chăng nữa.
  • windows Version: 2.1
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 33.089