🖼️ The Aloha Bakery Game Cuộc sống trong mơ ở Hawaii

🖼️
  • Phát hành: Sapphire Dragon Productions
  • The Aloha Bakery là một cuốn visual novel có yếu tố lãng mạn xoay quanh Simon, một đầu bếp 2 sao Michelin và cuộc sống của anh khi đến thăm một người bạn ở Hawaii.
  • windows