🖼️ Scanument cho iOS 3.1 Scan tài liệu sang PDF trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Sarrada Software
  • Scanument for iOS là ứng dụng scan tài liệu chuyên nghiệp, chất lượng cao và miễn phí trên iPhone, iPad, iPod Touch. Scanument hỗ trợ scan văn bản in trên giấy thành file ảnh hoặc PDF để thuận tiện cho việc lưu trữ và chia sẻ.
  • ios Version: 3.1
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 51