🖼️
  • Scanument cho iOS Scan tài liệu sang PDF trên iPhone/iPad
  • Scanument for iOS là ứng dụng scan tài liệu chuyên nghiệp, chất lượng cao và miễn phí trên iPhone, iPad, iPod Touch. Scanument hỗ trợ scan văn bản in trên giấy thành file ảnh hoặc PDF để thuận tiện cho việc lưu trữ và chia sẻ.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu