🖼️
  • Pixel Starships Game quản lý tàu không gian hấp dẫn
  • Pixel Starships là game quản lý tàu không gian trong vũ trụ 8-bit rộng lớn. Chơi game Pixel Starships để chỉ huy mọi khía cạnh trên con tàu, từ xây dựng công trình cho đến chiến đấu trong thế giới vĩnh cửu.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️