🖼️ PDF Merger Deluxe

🖼️
 • Phát hành: Sherrod Computers
 • PDF Page Merger Deluxe - kết hợp các file PDF bằng lệnh hoặc cửa sổ giao diện. Người dùng có thể kéo và thả các file PDF dể nối, hoặc nối toàn bộ sổ địa chỉ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 966

🖼️ Sherrod FTP

🖼️
 • Phát hành: Sherrod Computers
 • Sherrod FTP là ứng dụng miễn phí cho phép bạn lên kế hoạch cho công việc của mình, lựa chọn lệnh, kết nối nhanh tới bản ghi, xem nhật ký, tự động mã hóa PGP/giải mã.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 921

🖼️ File Renamer Basic

🖼️
 • Phát hành: Sherrod Computers
 • File Renamer Basic là ứng dụng cho phép người sử dụng đổi tên file, thư mục, và tập tin MP3 một cách dễ dàng. Phần mềm này có tính năng lọc tên file để bạn có thể giới hạn lại tìm kiếm về một dạng file nào đó hoặc một tên file nào đó.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.674