🖼️ Megabot Battle Arena cho iOS 2.26 Game đấu trường robot nhiều người chơi

🖼️
  • Phát hành: Sia Ding Shen
  • Megabot Battle Arena là một game mô phỏng chế tạo người máy và chiến tranh robot hỗn loạn, nơi bạn xây dựng các cỗ máy chiến đấu hủy diệt được gọi là Megabots và đem đi chiến đấu, đập tan robot của đối thủ khác trong đấu trường.
  • ios Version: 2.26