🖼️ Sigma SD1 Firmware Cải thiện hệ thống Menu

🖼️
  • Phát hành: Sigma
  • Bản Firmware 1.04 cho phép sử dụng phần mềm điều khiển SIGMA Capture Pro và cải thiện hệ thống menu trên SD1.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.215