🖼️
  • Skifta for Mac

  • Skifta là cách dễ dàng để quản lý, chạy và hưởng thụ file nhạc, video và ảnh ở nhà hoặc khi đang di chuyển. Người dùng sẽ không phải đăng tải lên web hoặc đồng bộ hóa với điện thoại...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu