🖼️
  • Sony Sound Forge Biên tập, chỉnh sửa âm thanh
  • Sony Sound Forge là chương trình biên tập, chỉnh lí các file âm thanh cực kì chuyên nghiệp, với Sony Sound Forge bạn có thể lồng, ghép, tách, nâng các mức độ của file nhạc MP3, WAV, WMA,..một cách cực kì dễ dàng. Đây là tool mà các phòng thu rất ưa chuộng
  • Xếp hạng: 4 67 Phiếu bầu