🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • More Creatures Mod Mod bổ sung mob, item, block, công trình mới
  • More Creatures Mod bổ sung hơn 29 mob mới với năng lực đặc biệt và toàn bộ các loại mob này đều sinh ra trong thế giới mở Minecraft. Bản Minecraft Mod này cung cấp các loại mob hung tợn và đối địch với người chơi, dân làng cũng như Iron Golem.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Mutated Mobs Mod Mod cung cấp các loại mob đột biến
  • Mutated Mobs Mod for Minecraft bổ sung 27 mob đột biến vào thế giới Minecraft, bao gồm 20 mob thù địch, 5 mob trung tính và 2 mob thụ động. Tất cả số mob này đều sở hữu những thuộc tính và năng lực đặc biệt so với những loại mob cũ.
  • Xếp hạng: 3 · 2 Phiếu bầu