🖼️
 • Snort

  Phát hiện xâm nhập mạng
 • Snort 2.9.16 là công cụ phát hiện xâm nhập mạng và bảo vệ hệ thống có hiệu suất cao, sử dụng ít tài nguyên hệ thống. Snort cũng có thể sử dụng như một công cụ sniffer và bộ ghi nhật ký hệ thống.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Snort for Linux

  Công cụ bảo mật hệ thống
 • Snort là một chương trình mã nguồn mở, miễn phí, nó có khả năng phát hiện sự xâm nhập mạng và ngăn chặn sự xâm nhập này bằng viêc thực hiện ghi các gói và phân tích lưu lượng theo thời gian thực trên các mạng IP.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ClamAV

  Phần mềm diệt virus, quét email và tập tin đính kèm
 • ClamAV là phần mềm diệt virus hữu ích được thiết kế để phát hiện các mối đe dọa trong tin nhắn email và những tập tin khác. Nó có thể phát hiện hơn 750.000 virus, sâu và trojan để bảo vệ máy tính và email của bạn khỏi các phần mềm độc hại.
 • Xếp hạng: 5 6 Phiếu bầu
🖼️
 • ClamAV Virus Databases (daily)

 • ClamAV Databases là một mã nguồn mở (GPL), bộ công cụ chống virus, được thiết kế đặc biệt để quét thư điện tử trên cổng email.
 • Xếp hạng: 5 7 Phiếu bầu
🖼️
 • ClamAV Virus Databases (main)

 • ClamAV Databases là một mã nguồn mở (GPL), bộ công cụ chống virus, được thiết kế đặc biệt để quét thư điện tử trên cổng email.
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
 • ClamAV for Mac

 • ClamAV for Mac là một bộ công cụ chống virus cho UNIX, được thiết kế đặc biệt để quét thư điện tử trên cổng email.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu