🖼️ Strategic Mind: Blitzkrieg Game chiến thuật Thế chiến 2 chân thực

🖼️
  • Phát hành: Starni Games
  • Strategic Mind: Blitzkrieg là game chiến thuật theo lượt lấy bối cảnh Thế chiến 2, mang đến một cái nhìn hiện đại và các tính năng mới cho thể loại game chiến tranh cổ điển.
  • windows