🖼️ Grey Skies: A War of the Worlds Story Game Cuộc xâm lăng của người sao Hỏa

🖼️
  • Phát hành: Steel Arts Software
  • Grey Skies là game hành động đặc sắc xoay quanh cuộc xâm lăng của người sao Hỏa. Trong game, bạn sẽ vào vai nhân vật chính Harper và tìm hiểu về sự kiện nổi bật nhất trong lịch sử loài người.
  • windows