🖼️
  • Bắn trứng khủng long cho Windows Phone

    Trò chơi bắn trứng
  • Tựa game "Bắn trứng khủng long" đầy màu sắc, tốc độ và đòi hỏi kỹ năng phản ứng nhanh của bạn. Chắc chắn bạn sẽ luôn thấy game bắn trứng hấp dẫn và ngày càng cuốn hút vì cấp độ ngày càng gay cấn.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu