🖼️ Christmas Tree cho iOS 1.5 Trang trí cây thông Noel trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Sticky Ice Games
  • Christmas Tree for iOS là ứng dụng giải trí miễn phí và cực kỳ thú vị trên iPhone, iPad và iPod Touch, nơi người chơi được thỏa sức trang trí cây thông Noel theo phong cách riêng của mình.
  • ios Version: 1.5.0