🖼️ Sanity of Morris Alpha Demo Game kinh dị chủ đề Alien

🖼️
  • Phát hành: StickyLock Studios
  • Sanity of Morris là một trò chơi kinh dị kết hợp phiêu lưu. Trong game, bạn có nhiệm vụ tìm kiếm người cha mất tích do liên quan đến các thuyết âm mưu về chính phủ và người ngoài hành tinh.
  • windows Version: Alpha Demo