🖼️
  • Chrometana

    Thay đổi tìm kiếm của Cortana trên Windows 10
  • Chrometana là ứng dụng trên trình duyệt Google Chrome với tính năng thay thế Bing bằng Google cho công cụ tìm kiếm mặc định của cô trợ lý ảo Cortana trong Windows 10. Người dùng yêu thích bộ tìm kiếm của Google có thể hài lòng sử dụng Windows 10 một cách trọn vẹn nhất với tiện ích này.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu