🖼️
  • Ava Find công cụ tìm kiếm file
  • Avafind là một công cụ tìm kiếm tuyệt hảo , bạn chỉ cần đánh tên bất kỳ vào ô tìm kiếm chưa đầy 1s kết quả tìm kiếm sẽ cho ra tất cả những File trong PC của bạn mà có tên chứa chuỗi ký tự bạn vừa đánh.
  • Xếp hạng: 4 19 Phiếu bầu