🖼️ Restore Point Creator 1.5 Build 8 Tạo điểm phục hồi hệ thống

🖼️
  • Phát hành: Tom Parkison
  • System Restore là tính năng hệ thống tự tạo ra các điểm khôi phục, giúp người dùng có thể khôi phục lại trạng thái của hệ thống trở về một thời điểm trước khi có sự cố xảy ra. Trên máy tính có cài sẵn phần mềm mặc định giúp thực hiện thao tác này, tuy nhiên khá phức tạp. Restore Point Creator sẽ giúp bạn tránh khỏi phiền phức đó.
  • windows Version: 1.5 Build 8
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 140