🖼️ Tiếng Việt Lớp 1 cho iOS Sách giáo khoa Lớp 1

🖼️
 • Phát hành: Tra Duong
 • Tiếng Việt Lớp 1 mô phỏng chương trình trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 của Bộ giáo dục & Đào tạo, giúp trẻ sắp vào lớp 1 cũng như học sinh lớp 1 ôn luyện dễ dàng hơn.
 • ios
 • Đánh giá: 109
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66.425

🖼️ Tiếng Anh lớp 5 cho iOS Ứng dụng học Tiếng Anh lớp 5

🖼️
 • Phát hành: Tra Duong
 • Tiếng Anh lớp 5 cho iOS mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Bộ ứng dụng chia ra thành 4 ứng dụng: Tiếng Anh lớp 5 tập 1, Tiếng Anh lớp 5 tập 2, Tiếng Anh lớp 5 mới tập 1, Tiếng Anh lớp 5 mới tập 2.
 • ios
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 118

🖼️ Tiếng Việt 2 cho iOS Sách giáo khoa lớp 2 trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Tra Duong
 • Tiếng Việt 2 mô phỏng chương trình trong sách giáo khoa Tiếng Việt Lớp 2 của Bộ giáo dục & Đào tạo, giúp học sinh lớp 2 nghe trước và hiểu thêm các bài đọc trong sách giáo khoa.
 • ios
 • Đánh giá: 88
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.078