🖼️ Counter Fight 4 Game thực tế ảo quản lý tiệm cafe

🖼️
  • Phát hành: Tricol Co
  • Chơi game Counter Fight 4 và vào vai chủ quán cafe, nhiệm vụ của người chơi là pha cafe, latte và làm sandwich để phục vụ những vị khách đặc biệt xuất hiện lần lượt từng người một.
  • windows