🖼️
  • qTox cho Mac Phần mềm chat miễn phí
  • qTox cho Mac là phần mềm nhắn tin tức thì và miễn phí trên máy tính. Điểm sáng của qTox cho Mac chính là tạo kết nối bảo mật với mọi đối tượng người dùng trên nền tảng giao tiếp Tox.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu