🖼️ USB Safeguard 8.3 Bảo vệ file lưu trên thiết bị di động

🖼️
  • Phát hành: USB Safeguard
  • USB Safeguard là một ứng dụng Portable cho phép người dùng thiết lập mật khẩu để bảo vệ tập tin cá nhân được lưu trữ trên bất kỳ thiết bị di động nào bằng cách sử dụng thuật toán mã hóa AES 256 bit.
  • windows Version: 8.3
  • Đánh giá: 9
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 14.514