🖼️ Shelter War cho iOS 1.5 Game chiến đấu sinh tồn trong thế giới zombie

🖼️
  • Phát hành: VISTREX
  • Shelter War là một game hành động sinh tồn nhập vai, xảy ra tại vùng đất hoang ở Mỹ, nơi vừa trải qua những ngày tận thế.
  • ios Version: 1.5.1

🖼️ Dawn of Zombies cho iOS 2.32 Game nhập vai sinh tồn trong thế giới zombie

🖼️
  • Phát hành: VISTREX
  • Dawn of Zombies là một game nhập vai sinh tồn trực tuyến kể về sự sống còn của một thế giới đang ở thời kỳ hậu tận thế bởi đại dịch zombie.
  • ios Version: 2.32