🖼️ Vippie cho iOS 2.6 Dịch vụ gọi quốc tế miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: VoipSwitch
  • Vippie for iOS là sự kết hợp hoàn hảo của trình nhắn tin tức thời IM với tính năng gọi điện và cuộc gọi video, tin nhắn miễn phí - hỗ trợ trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.
  • ios Version: 2.6.3

🖼️ Vippie for Android 2.2 Nhắn tin & gọi điện miễn phí trên Android

🖼️
  • Phát hành: Voipswitch
  • Vippie for Android cung cấp cho người dùng khả năng gọi điện thoại, gọi video miễn phí cũng như nhắn tin miễn phí với bất kỳ bản đính kèm nào (video, ảnh, audio) cho người dùng Vippie khác.
  • android Version: 2.2.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 76