🖼️ VoxelMap Mod 1.6 Minecraft Mod bản đồ thế giới, bản đồ thu nhỏ

🖼️
  • Phát hành: VoxelMap
  • VoxelMap là bản mod bản đồ thu nhỏ (Minimap) và bản đồ thế giới (Worldmap), giúp bạn điều hướng trong game không giới hạn, thiết lập điểm tham quan, phát hiện mob lân cận và khám phá thế giới xung quanh trong game Minecraft.
  • windows Version: 1.6.22
  • Đánh giá: 13
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 803