🖼️
 • Active Desktop Calendar Lịch công tác tiện lợi trên desktop
 • Active Desktop Calendar là một ứng dụng máy tính rất tiện lợi cho người dùng. Phần mềm cho phép bạn ghi chú các cuộc hẹn, nhiệm vụ, địa chỉ liên lạc...như một cuốn lịch ngay trên màn hình máy tính.
 • Xếp hạng: 3 90 Phiếu bầu
🖼️
 • Photo Gadget Pro Công cụ biên tập ảnh
 • Photo Gadget Pro là công cụ biên tập ảnh trong Windowns Explorer. Cho phép xoay, thay đổi kích thước và đổi tên ảnh, thêm tiêu đề hoặc khung ảnh và chuyển đổi khuôn dạng.
 • Xếp hạng: 3 4 Phiếu bầu
🖼️
 • Active Desktop Calendar (64 bit)
 • Active Desktop Calendar là một ứng dụng máy tính rất tiện lợi cho người dùng. Phần mềm cho phép bạn ghi chú các cuộc hẹn, nhiệm vụ, địa chỉ liên lạc...như một cuốn lịch ngay trên màn hình máy tính.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Lecture Recorder
 • Lecture Recorder là công cụ ghi chép và thu âm bài giảng cho phép vừa ghi âm, vừa gõ thành văn bản những nội dung quan trọng.
 • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu