🖼️ Active Desktop Calendar 7.96 Build 111123 Lịch công tác tiện lợi trên desktop

🖼️
 • Phát hành: XemiComputers
 • Active Desktop Calendar là một ứng dụng máy tính rất tiện lợi cho người dùng. Phần mềm cho phép bạn ghi chú các cuộc hẹn, nhiệm vụ, địa chỉ liên lạc...như một cuốn lịch ngay trên màn hình máy tính.
 • windows Version: 7.96 Build 111123
 • Đánh giá: 90
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 49.856

🖼️ Photo Gadget Pro 2.5 Công cụ biên tập ảnh

🖼️
 • Phát hành: XemiComputers
 • Photo Gadget Pro là công cụ biên tập ảnh trong Windowns Explorer. Cho phép xoay, thay đổi kích thước và đổi tên ảnh, thêm tiêu đề hoặc khung ảnh và chuyển đổi khuôn dạng.
 • windows Version: 2.5
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.403

🖼️ Active Desktop Calendar (64 bit)

🖼️
 • Phát hành: XemiComputers
 • Active Desktop Calendar là một ứng dụng máy tính rất tiện lợi cho người dùng. Phần mềm cho phép bạn ghi chú các cuộc hẹn, nhiệm vụ, địa chỉ liên lạc...như một cuốn lịch ngay trên màn hình máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.072

🖼️ Lecture Recorder

🖼️
 • Phát hành: XemiComputers
 • Lecture Recorder là công cụ ghi chép và thu âm bài giảng cho phép vừa ghi âm, vừa gõ thành văn bản những nội dung quan trọng.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.629